A. Het DB heeft besloten om voor 2019 geen index toe te passen op de contributies per 01-01-2019. Dus de bedragen blijven gelijk.

B. De datum voor de Algemene Ledenvergadering is gepland op maandag 15 april 2019. Noteer deze datum vast in uw agenda.

C. De Opbrengst van de Grote Clubactie is dit jaar ongeveer € 1300. Ongeveer hetzelfde bedrag als vorig jaar. Alle leden die hier druk me zijn geweest hartelijk dank.