Beste leden van De Spatters,

Met veel genoegen nodig ik jullie uit voor de (extra) ALV op 2 december 2019 in de school bij het zwembad te Beilen. Ik roep jullie van harte op om aanwezig te zijn, omdat we een aantal belangrijke zaken te bespreken hebben, waarvan het huishoudelijk reglement, gedragscode, de stand van zaken fusie Spatters/Najade en de vacaturekrant de belangrijkste zijn.

Onder deze uitnodiging tref je de agenda van de vergadering aan. Het concept huishoudelijk reglement en de gedragscode zal via de mail aan de leden worden toegezonden.
Over de vacaturekrant het volgende: een wellicht wat grote naam voor de volgende vacatures:

 • secretaris: tbv het voeren van het secretariaat, verslaglegging vergaderingen
 • projectleider VOG opzetten en uitrollen
 • trainers diverse afdelingen
 • leden activiteitencommissie
 • tijdwaarnemers/officials

Over het huishoudelijk reglement: dit is een conceptversie; uitvoerige toelichting ook m.b.t. wijzigingen op de ALV. Doel is vast te stellen zodat we per januari met een nieuw HHR kunnen werken.
Gedragscode: is samenvatting van de werkgroepen op de vorige ALV.
De vergadering begint om 20:00 uur, eindigt om 22:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur.


Met vriendelijke groet,
Jan Haitsma

voorzitter

Z&PC De Spatters – Agenda ALV 2 december 2019

 • 1. Opening
 • 2. Agenda vaststellen
 • 3. Notulen vorige vergadering
 • 4. Huishoudelijk reglement
  • a. Contributie
 • 5. VOG gedragscode
 • 6. Vacaturekrant
  • Secretaris
  • Trainers
  • Commissies
  • Tijdwaarnemers/officials
 • 7. Financieel
 • 8. Naamswijziging
 • 9. Rondvraag
 • 10. Volgende datum ALV 20-4-2020
 • 11. Afsluiting