Beste leden en/of ouders,

Van harte nodigen wij je uit voor onze ALV over het afgelopen jaar 2020.

Bij de uitnodiging die je via de mail hebt ontvangen, vindt je de benodigde stukken, agenda en het blauwe boekje. Dit boekje komt dit jaar niet op papier uit.

De ALV houden wij via een online setting, dit zal gaan via Google Meet. Hieraan kunnen maximaal 100 mensen aan deelnemen.
Graag ontvangen wij via de mail je aanmelding. Dit kan naar secretariaat@zpcdespatters.nl
Graag hierbij aangeven met welk e-mailadres je wilt deelnemen.

Wij hopen op een fijne ALV.

Namens het bestuur
Jan Haitsma, Voorzitter

Datum: 12 april 2021
Aanvang: 20:00 uur, inloggen vanaf 19:45
Locatie: online, DB vanuit Vaartweg 84 te Smilde