Beste zwemmers en ouders,

De heropening per 25 mei aanstaande van de zwembaden en het herstarten van de zwemactiviteiten, betekent -met de noodzakelijke maatregelen- dat ook de trainingen van onze vereniging in Smilde en Beilen weer kunnen beginnen.

Dit “CORONA PROTOCOL” geeft handvatten om op een verantwoorde wijze de trainingen in aangepaste vorm te kunnen hervatten. Aan de leden vragen wij kennis te nemen van dit protocol en bij trainingen, hiernaar te handelen. Aan ouders/verzorgers verzoeken wij dit met de jeugdleden goed door te nemen, opdat iedereen weet onder welke voorwaarden getraind kan worden.

De trainingstijden zijn aangepast op basis van door de gemeente verstrekte (Rijks) richtlijnen en openingstijden. Het is van het grootste belang dat wij ons allemaal aan de regels houden; laten we blij zijn dat we weer mogen trainen en de “ongemakken” maar op de koop toe nemen en proberen er goede trainingen van te maken en weer met elkaar van het zwemmen te genieten.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Jan Haitsma,
Voorzitter

Bijlage: “CORONA PROTOCOL”