Beste leden,

Op 20 april is de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Z&PC De Spatters.

Noteer deze datum alvast in je agenda!!!

Naast de vaste punten gaan we verder in op de samenvoeging Najade/Spatters, de financiële gevolgen en we zoeken nog steeds een secretaris en een voorzitter. Voor de secretaris hebben we de functie in vijf…

hoofdstukken verdeeld, die je hier aantreft. Als je interesse hebt in een deel is dat ook zeer welkom.

Gebruikelijk is dat we op de ALV een waarderingsbeker uitreiken voor iemand die het afgelopen jaar/ de afgelopen tijd veel heeft betekend voor de vereniging. Dat kan op sportief, bestuurlijk en/of vrijwilligers vlak zijn.
Ook reiken we de aanmoedigingsbeker uit. Dit is voor iemand die, net dat extra steuntje in de rug kan gebruiken, bijvoorbeeld na een korte tegenslag of te laten zien dat we het bijzonder vinden als iemand echt zijn/haar best doet en het toch net niet haalt. Het gaat immers juist ook om het meedoen!

Als je kandidaten hebt voor één van deze bekers; draag hem/haar voor. Dat kan door voor 1 april a.s. een mail te sturen naar voorzitter@zpcdespatters.nl

Heb je nog punten voor de vergadering? Laat dat a.u.b. ook op tijd weten.

Met sportieve groet,

Jan Haitsma
voorzitter