Beste leden en/of ouders,

van harte nodigen wij u uit voor onze iets verlate algemene ledenvergadering (ALV) over het afgelopen jaar 2019 op 19 oktober a.s. om 20.00 uur.
Helaas was het door de corona maatregelen niet eerder haalbaar om onze ALV te houden.
Ook nu zal het anders gaan dan dat u gewend bent.
De ALV houden wij via een online setting. Dit zal gaan via Google Meet.
Hieraan kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Graag ontvangen wij via de mail jullie opgave. Dit kan naar martinekiers@hotmail.com. Hierbij aangeven met welk e-mailadres u wilt deelnemen.

Wij hopen op een fijne ALV.

Namens het bestuur
Jan Haitsma, Voorzitter

Datum: 19 oktober 2020
Aanvang: 20:00 uur, inloggen vanaf 19:45
Locatie: online, DB vanuit Vaartweg 84 te Smilde