De inschrijfgelden van de verschillende zwemwedstrijden, waaraan is deelgenomen in de periode van december 2019 tot en met februari 2020, zullen rond 3 april van uw bankrekening worden afgeschreven.
Voor de inschrijfgelden in periode van maart 2020 tot en met het einde van het seizoen geldt, dat deze rond 3 juli zullen worden afgeschreven.

De bondscontributie zal geïnd worden tussen 25 en 30 mei 2020.

Vragen hierover kunnen gesteld worden bij de penningmeester via penningmeester@zpcdespatters.nl