Z&PC De Spatters is een club van ons allemaal. De Spatters wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Op een positieve en prettige manier met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. Z&PC De Spatters wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. De vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.

Om dit te bereiken, is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. De Spatters heeft omgangsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de commissies dragen de omgangsregels actief uit. Wij verwachten dat (elke ouder/trainer of elk lid) de regels naleeft.

1. Respect. Ik ga respectvol met anderen om, ik heb respect voor de trainer, voor mijn medezwemmers, mijn team, maar ook voor de ruimte waar ik ben en het materiaal dat ik gebruik.
2. Ik gedraag me open, respectvol en behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden. Ik spreek een ander aan op een respectvolle manier op ongewenst gedrag, maar tolereer dit gedrag niet.
3. Ik gedraag me sportief. Ik sport met anderen, dus ook met de tegenstander en ik laat dit merken in mijn gedrag.
4. We zijn eerlijk en open naar elkaar. We praten met elkaar en niet over elkaar of achter elkaar om.
5. We zorgen er samen voor dat we sporten in een veilig sportklimaat. We discrimineren niet, we gebruiken geen (fysiek) geweld
6. Aan het einde van de wedstrijd of training bedanken we de scheidsrechter, officials, tegenstanders, trainers en elkaar.

Deze verklaring is ook te downloaden. Klik hier!

© 2017 - Z&PC De Spatters, zpcdespatters.nl

Realisatie door DJ webdesign