Een vereniging maakt kosten, daarom hebben we een contributie voor onze leden.

Contributie ingaande 1 januari 2021

Conform HR art.5.5 worden de contributie tarieven per ingaande 1-1-2021 aangepast met de index.

De bedragen worden per maand geïnd, rondom de 25e . Alleen in december rondom de 18e.

Trimgroep Beilen € 10,00
Trimgroep Smilde € 14,00
Zwemmen (recreatief) € 14,00
Zwemmen (recreatief met startvergunning) € 19,00
Zwemmen (selectie) € 26,00
Masterzwemmen € 14,00
Masterzwemmen (met startvergunning) € 19,00
Waterpolo (zonder startvergunning) € 15,00
Waterpolo (met startvergunning) € 24,00
Waterpolo (jeugd met startvergunning) € 19,00
Zwemmend Redden € 12,00

Afdracht Bonds- en Regiocontributie 2021

Categorie Aa (leden met startvergunning geboren 2008 en later) € –,–
Categorie A (leden met startvergunning geboren 2007 en eerder) € –,–
Categorie B (leden zonder startvergunning) € –,–
Categorie C (overige leden) € –,–

De inning van bovenstaande contributie vindt plaats in periode mei t/m juni. Leden die na 1 juli lid worden betalen de bonds- en regiocontributie uiterlijk 1 december van het betreffende jaar.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Z&PC De Spatters vindt dat sport en cultuur een positieve bijdrage levert aan elk kind. Daarom zijn wij aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Heb jij hier hulp bij nodig? Meld je kind dan aan voor onze club bij het Jeugdfonds via www.kieseenclub.nl. Meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe lees je hier: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

© 2017 - Z&PC De Spatters, zpcdespatters.nl

Realisatie door DJ webdesign