Beste leden,

In verband met het niet aanwezig/beschikbaar zijn van de helft van het Dagelijks Bestuur hebben we besloten de Algemene Leden Vergadering, die meestal in april wordt gehouden, uit te stellen tot de maand juni.

Jullie worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de exacte datum.