Maandag 2 juli heeft de Spatters haar ALV gehouden.De opkomst was groot.
De Aanmoedigings prijs is uitgereikt aan Henriette Tingen.
De Waarderingsbeker viel ten deel aan Ina Molenaar. ( Zie de foto’s elders)
De begroting werd goedgekeurd. De contributies blijven ongewijzigd.
Sharon Bergsma is voorgesteld aan de aanwezigen. Zij is vanaf 1 september de Nieuwe
Hoofdtrainster.
Claudia Hoogstede neemt de plaats in de Kascommissie over van Linda Boxma.
Privacy wet. Jan Willen Kootstra neemt de taak op zich om De Spatters gereed te maken om te
voldoen aan de eisen van de Privacy wet.
Jan van Egten gaat het bestuur versterken.
André Mennen wordt bij de afdeling Reddend Zwemmen ( KNBRD) opgevolgd door Colette Blokvoort
en Jacqueline Stam.
De voorzitter sloot de vergadering om 22.35 uur.