Een vereniging maakt kosten, daarom hebben we een contributie voor onze leden.

Contributie ingaande 1 januari 2018

Conform HR art.5.5 worden de contributie tarieven per ingaande 1-1-2019 aangepast met de index.

De bedragen worden per maand geïnd, rondom de 25e . Alleen in december rondom de 18e.

Trimgroep € 10,00
Synchroonzwemmen € 14,00
Synchroonzwemmen (met svg1) € 19,00
Synchroonzwemmen (selectie) € 24,00
Zwemmen (recreatief) € 14,00
Zwemmen (recreatief met svg) € 19,00
Zwemmen (selectie) € 26,00
Masterzwemmen € 14,00
Masterzwemmen (met svg) € 19,00
Waterpolo € 14,00
Waterpolo (tot 17 jaar, met svg) € 19,00
Waterpolo (18 jaar en ouder) € 24,00
Zwemmend Redden € 12,00

Afdracht Bonds- en Regiocontributie 2018

Categorie Aa (leden met svg* geboren 2005 e.l.2) € 38,20
Categorie A (leden met svg geboren 2004 e.e.3) € 54,70
Categorie B (leden zonder startvergunning) € 19,80
Categorie C (overige leden) € 19,80

De inning van bovenstaande contributie vindt plaats in periode mei t/m juni voor de categorieën B en C in één keer en de categorie Aa en A in twee keer. Leden die na 1 juli lid worden betalen de bonds- en regiocontributie uiterlijk 1 december van het jaar 2018.

1 svg: Startvergunning
2 e.l.: En later
3 e.e.: En eerder

© 2017 - Z&PC De Spatters, zpcdespatters.nl

Realisatie door DJ webdesign